HIGASHI
IKEBUKURO
STUDIO

2-59-6, Higashi-ikebukuro
Toshima-ku, Tokyo, 170-0013

Map